Träning

Friskvård

Reumatikerföreningen Norrköping bedriver friskvård för sina medlemmar både på land och i varmvattenbassäng.Föreningens ledare är ideella. OBS! Under hösten 2021 är alla aktiviteter tillsvidare inställda …

Friskvård Läs mer »

Friskvård på land

OBS! 2020-12-22All friskvård är inställd våren 2021 på grund av pågående pandemi. Reumatikerföreningen Norrköping bedriver träning bland annat på land. Denna träning sker tillsammans med NEURO Förbundet …

Friskvård på land Läs mer »