Reumatikerdistriktet Östergötlands Barnreumatikerfonden

Reumatikerdistriktet har en fond där man kan söka pengar ifrån till bland annat rehabilitering, sjukgymnastik, bassängbad, lägervistelse eller utlandsvård.

Förutsättningar för att kunna beviljas bidrag är:

  • Att du är högst 18 år gammal
  • Att du varit medlem i någon Reumatikerförening i Östergötland/Unga Reumatiker i minst 1 år
  • Att du med läkarintyg kan styrka att du har en diagnostiserad reumatisk sjukdom. Läkarintyget får inte vara mer än 1 år gammalt.


För merinformation och kontakt följ länken till distriktets hemsida https://ostergotland.reumatiker.se/barnreumatikerfonden/

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *