Politikerutfrågning

Reumatikerdistriktet Östergötland anordnar en politikerutfrågning av  politiker i Region Östergötland. 

När: 9 oktober kl. 10.30-15:30
Plats: Vagnhallen, Fontänen, Linköping
Anmälan: senast 24 september till [email protected] eller 013-12 68 55
Glöm ej uppge ev. allergi.
Bussanslutning Det finns möjlighet att åka buss till mötet, från Finspång via Norrköping, Motala via Mjölby.
Tider ej klara ännu.
För mer information gå till deras hemsida, https://ostergotland.reumatiker.se/event/politikerutfragning/

Inför utfrågningen vill Reumatikerdistriktet gärna ha in frågor i förväg, senast den 24 september.

Föreningen har redan skickat in en del bland annat:

 • Fler varmvattenbassänger
 • Rätten till rehabilitering. Det finns en rehabiliteringsskuld där många av våra medlemmars hälsa har försämrats påtagligt pga utebliven rehab.
 • Helhetssynen av patienten saknas.
 • Man arbetar oftast med endast symtombehandling och letar inte efter orsaken till problemet, varför?
 • Det pratas om center för multisjuka, när och var kommer det att finnas och kommer det då att inkludera även de som inte är äldre?
 • Kan man välja läkare efter etnicitet, språkförbindelser mellan patient och läkare bör vara god.
 • Kan man skriva egenremiss till Reumatologen?
 • Svårt att få komma till en reumatolog för bland annat utredning
 • Vart vänder man sig för att få en remiss?
 • Kunskap om reumatiska sjukdomar saknas på många vårdcentralerna, ändå är det här de flesta patienterna är.
 • Vart ska patienter ta vägen om vårdcentralerna inte vill ansvara för den övergripande vården, det leder till frustration för patienten.
 • Vårdcentraler hänvisar patienter i att byta vårdcentral.
 • Vårdcentralerna talar inte om vart man ska vända sig t.ex. för att få extern behandling t.ex. kortisoninjektioner
 • Östgötatrafiken, Vi önskar bra förbindelse till Thapperska. Som det är nu kan patientföreningarnas medlemmar inte komma på grund av att bussarna stannar endast på Gamla Övägen ett fåtal tillfällen/dygn och det är ändå för långt avstånd för många av våra medlemmar. Alternativet med servisbussar är heller inget alternativ då det är begränsat till dagtid.