Politikerutfrågning

Den 9 oktober hölls ett möte i Reumatikerdistriktets regi på Fontänen i Linköping. En utfrågning av politiker i Region Östergötland. De politiker som deltog var Marie Morell (M), Torbjörn Holmqvist (S), Kerstin Sjöberg (C), Lena Käcker Johansson (KD), Catarina Engström (MP) och moderator var Agneta Lindqvist (Funktionsrätt Östergötland).

Några frågor som diskuterades var rehabilitering och naturligtvis då träningen i varmvattenbassäng, medicinsk fotvård och primärvården. Många frågor, men färre svar, men de tar med sig frågorna. Det som även sades var att man ser över olika alternativ för att komma åt bland annat vårdskulden. Just nu ser man även över bassängerna inom regionen och där är det ett beslut om konkurrerande verksamhet som försvårar arbetet med bland annat att upplåta bassänger till funktionhindersföreingarna.