Östgötatrafikens enkätundersökning

Reumatikerföreningen Norrköping har fått frågan om att dela denna enkät till sina medlemmar, den har gått ut till de medlemmar som lämnat sin e-post, men nu finns den även att tillgå på deras Facebooksida.

”Har du en funktionsnedsättning och använder våra appar och webb? Svara på vår enkät och berätta hur tillgängliga dessa är för dig”
https://www.facebook.com/ostgotatrafiken/?epa=SEARCH_BOX