Medlemsavgift till Reumatikerförbundet

Reumatikerföreningen Norrköping påminner om att medlemsavgiften till Reumatikerförbundet ska vara betald.

Inbetalningskortet skickades separat ut i november. Inbetalningskortet har ett personligt OCR-nummer så det går inte att använda ett gammalt eller något annat inbetalningskort, det måste vara det sista.

Är du osäker på om medlemsavgiften är betald, går det bra att höra av sig till kansliet eller till förbundet så hjälper vi till med att kontrollera och hjälpa till med att få det korrekta OCR-numret.

Det krävs att medlemsavgiften är betald för att få vara med i vår friskvård och/eller stå på våra väntelistor.