Information från Hörsel o syninstruktörerna.

När vi är fyllda med ny information följs det upp med en bingo-runda.


Pris för medlem 50 kr och icke medlem 80 kr.

Anmäl ditt deltagande till kansliet senast den 16/4, uppge ev. allergi.