Aktiviteter

Under våren 2021 har styrelsen beslutat att ställa in alla aktiviteter och friskvård på grund av rådande pandemi.
Vi avvaktar myndigheternas rekommendationer innan vi tar beslut om hösten 2021.
OBS! För att stå kvar som deltagare eller på väntelista i vår friskvård måste du vara medlem.

Årsmöte

Årsmötet kommer i år att ske via poströstning.
Föreningen skickar ut brev till alla registrerade medlemmar under v. 4.
Röstningsformuläret returneras i bifogat kuvert och ska vara poststämplat senast den 9/2 för att vara giltigt.
16 februari träffas presidiet för att genomföra årsmötet.

Saknar du brevet med handlingarna från föreningen eller är du osäker på om du är medlem?
Kontakta kansliet så tar vi reda på vad som inte stämmer.

Vill du läsa föreningens fullständiga årsmöteshandlingar?
De ligger under årsmötet i kalendern här bredvid eller
följ länken: https://norrkoping.reumatiker.se/event/arsmote-2-2/

Årsmöte 16 februari är avslutat

Årsmötet har nu genomförts via poströstning, presidiet har träffats och gått igenom alla svar.

Röstlängden blev 160 personer.
En ny styrelse har valts med en klar majoritet och valdes enligt valberedningen och styrelsens förslag.
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och övriga handlingar godkändes och lades till handlingarna.

Tack för era svar och visat intresse!